Tầm nhìn & Sứ mệnh

Triết lý của chúng tôi : ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

1. TẦM NHÌN

Trở thành một Tập Đoàn kinh tế phát triển theo mô hình Hệ Sinh Thái, cung cấp những giải pháp và sản phẩm bao bì được ưa chuộng nhất.

2. SỨ MỆNH

Nghiên cứu và phát triển những sản phẩm và giải pháp bao bì tốt nhất để mang lại:

“ An toàn – Tiện lợi – Thân thiện – Giá trị Gia tăng” cho Khách hàng với phương châm “Đóng gói cho tương lai xanh”

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HAPLAST

“ Tín – Tâm – Nhân – Đồng – Phát “

TÍN: Chính trực & thực hiện cam kết

TÂM: Tận tâm & tỏ lòng biết ơn

NHÂN: Nhân văn & lan tỏa hạnh phúc

ĐỒNG: Đồng đội &  đồng hành hợp tác

PHÁT: Học hỏi & sáng tạo phát triển

4. LỢI THẾ CẠNH TRANH

  1. Chất lượng tốt, ổn định
  2. Giá cạnh tranh
  3. Dịch vụ nhanh phản hồi kết quả tối đa 2h
  4. Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng
  5. Phục vụ tận tâm, hết mình bằng cả trái tim