Túi zip

Túi Zipper LDPE màu trong, có in Kích thước: 20×30 cm Độ dày: 30mic In: 1 màu/ 1 mặt Đóng gói:...

Túi zip

Túi Zipper LDPE màu trong, có in Kích thước: 25×35 cm Độ dày: 70mic In: 1 màu/ 1 mặt Đóng gói:...

Túi zip

Túi Zipper LDPE màu trong, có in Kích thước: 12×18 cm Độ dày: 40mic In: 2 màu/ 1 mặt Đóng gói:...