Chứng nhận của TUV Austria

TUV AUSTRIA (trước đây là Vinçotte) là một Tổ chức kiểm định và chứng nhận được Bỉ công nhận, kiểm soát 75% thị trường tiêu dùng của Bỉ năm 2004, ngoài ra TUV AUSTRIA được ủy quyền bởi Hiệp hội Nhựa sinh học Châu Âu chứng nhận và trao trặng biểu tượng Seedling cho các sản phẩm tuân thủ EN 13432. Cụ thể, một sản phẩm phân hủy được cấp chứng chỉ OK Compost và logo Seedling tương đương với việc được Tổ chức TÜV AUSTRIA công nhận trên toàn Châu Âu. TUV AUSTRIA cung cấp các chứng nhận tùy chỉnh cho từng môi trường phân hủy sinh học.

Chứng nhận của TUV Austria: Công ty Cổ phần Haplast

 

 

Chứng nhận có hiệu lực từ 16 tháng 10 năm 2019 đến 16 tháng 10 năm 2024