Giấy chứng nhận túi đựng thực phẩm an toàn

Với những nỗ lực mang đến những sản phẩm Túi đựng thực phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Công ty Cổ Phần Haplast đã nhận được chứng chỉ kiểm tra các sản phẩm túi đựng thực phẩm chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn.

Chúng chỉ được cấp bởi Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam cấp ngày 4/10/2019.