Nhà Máy Số 1

Nhà máy số 1 thành lập năm 2016 với diện tích gần 15000 m2, với hơn 250 nhân công. Tính đến quý III...