Cốc giấy sinh học

Ưu điểm , công dụng tô giấy Kraft: Tô dày, đựng nước và đồ nóng trong thời gian lâu, nắp đậy chặt...