Nhà máy

Nhà Máy Số 1

Nhà máy số 1 thành lập năm 2016 với diện tích gần 15000 m2, với hơn 250 nhân công. Tính đến quý III năm 2019, Nhà máy đạt sản lượng 1000 tấn/tháng...
Xem thêm »