Tuyển dụng

Nhân Viên Marketing

Nhân Viên Marketing Lương: Thương lượng Mô tả chi tiết công việc Nhiệm vụ – Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông tại Việt Nam, nước ngoài...
Xem thêm »

Tuyển dụng trợ lý giám đốc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Số lượng: 2 người   Mô tả công việc: Hỗ trợ Giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án liên...
Xem thêm »