Kiểm soát chất lượng

Công ty Cổ phần Haplast luôn hiểu rằng sự tồn tại, phát triển bền vững và uy tín của công ty là nhờ sự tự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng.
CHÚNG TÔI CAM KẾT LÀM HẾT MÌNH ĐỂ:

  • Lấy chất lượng, sự tiện dụng và thỏa mãn của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu hàng đầu của Công ty.
  • Phát huy mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, có trách nhiệm, có tay nghề và chuyên môn cao.
  • Đảm bảo quyền lợi, đời sống vật chất và tinh thần ổn định cho người lao động.
  • Không ngừng nâng cao tín hiệu, hiệu quả và cái tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và sự tham gia của mọi thành viên.